IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Mentálny koučing v praxi

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 15. marca 2024

Vážení reprezentanti a členovia SADS, dňa 24.3.2024 o 12.00 hod dovoľujem si Vás pozvať na prvý workshop pre našich juniorov, rodičov a našich reprezentantov. Workshopu sa budú môcť zúcasniť všetci členovia

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 07. marca 2024

Vážení členovia Prezídia SADS, v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1-3) programu tohto elektronického

Členské poplatky SADS pre rok 2024

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 25. februára 2024

Vážení členovia SADS a predsedovia klubov SADS, na VZ SADS 16.12.2023 v Nitre boli schválené členské poplatky SADS na rok 2024 v minuloročnej podobe t.j. výška členských príspevkov ostala nezmenená, dokonca

Projekt Juniorsky talent

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 05. februára 2024

Vážení predsedovia klubov a zákonní zástupcovia potencionálnych Juniorských reprezentantov.   Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby na rok 2024 vyhlasuje projekt Junior talent tým A a Junior talent tým B, v ktorom chceme podporiť

Aktualizácia Pravidiel IPSC, január 2024

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 16. januára 2024

Aktualizácia Pravidiel IPSC, farebná verzia s vyznačenými zmenami platná od január 2024 pre všetky disciplíny sa nachádza v sekcii Download. Juraj Kišš Prezident SNROI.

Prihlásení kandidáti do volebnej komisie

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 29. decembra 2023

Judr. Lucia Laciaková - Arsenal Rimavská Sobota Judr. Kamil Levay - SK Hodkovce Ivan Barančík - Luger Žilina Luboš Púchovský- KSSK Komárno VZ SADS schválilo návrh ukončenia výzvy na prihlásenie kandidátov do volebnej komisie

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky