IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Mentálny koučing v praxi

15. marca 2024

Vážení reprezentanti a členovia SADS,

dňa 24.3.2024 o 12.00 hod dovoľujem si Vás pozvať na prvý workshop pre našich juniorov, rodičov a našich reprezentantov. Workshopu sa budú môcť zúcasniť všetci členovia SADS a pozvaní hostia.
Téma: Mentálny koučing v praxi
Lektor: Marián Jelínek Česká republika ( Jeho zverencom boli osobnosti ako Jaromír Jágr…)
Miesto: Žilina, hotel Slovan, http://www.hotelslovan-za.sk/sk/index.php?page=1

Úvodný workshop je pokračovaním projektu podpory vzdelávacie procesu a výchovy našich reprezentantov v mentálnej oblasti.

Lektor: https://www.sportmentor.cz/kniha-car-coaching/

Účastníci: juniori a rodičia, reprezentanti a členovia SADS
Registrácia na: https://forms.gle/XasCVhyQxPnh9Y5q6
V hoteli Vám vedia pripraviť obed.
Prosím o vyplnenie dotazníka najneskôr v termíne do 22.3.2024 do 12.00 hod. Po tomto termíne, nebude možné zúčastniť sa workshopu!!! V prípade naplnenia salónika, bude registrácia uzavretá.
Registrácia účastníkov je povinná !

Marián Jelínek je garantom a vyučujúcim Psychológie pre manažérov na NEWTON University.

Publikačná čínnosť:
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Poznej sám sebe. Tajemství těla, duše a mysli. Praha, nakladatelství Eminent. 2006. ISBN 80-7281-247-5
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Úspěch a jeho spirituální dimenze: mýtus, fikce, skutečnost. Praha: nakladatelství Eminent, 2007. 167 stran. ISBN 978-80-7281-320-9.
JELÍNEK, Marian, HŮRKOVÁ, Markéta. Strach je přítel vítězů. Plzeň, Starý most. 2011. ISBN 978-80-87338-10-0
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Motivace. Mýtus naší doby. Praha, nakladatelství Eminent. 2013. ISBN 978-80-728-1458-9
JELÍNEK, Marian, JETMAROVÁ Kamila. Sport, výkon a metafyzika, aneb jak proměnit „práci“ ve hru a úsilí v medaile. Praha, Mladá fronta. 2014. ISBN 978-80-204-3288-9
JELÍNEK, Marian, JETMAROVÁ Kamila. Neztraťte motivaci v době blahobytu. Praha, Portál. 2017. ISBN 978-80-262-1196-9
JELÍNEK, Marian: Vnitřní svět vítězů. Praha, nakladatelství Grada. 2019. ISBN 978-80-271-0826-8
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Tajemství životní motivace: její spirituální rozměry a inspirace. Praha: nakladatelství Eminent, 2019. 160 stran. (EAN: 9788072815470;) ISBN 978-80-7281-547-0
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Jak se zbavit strachu. Praha: nakladatelství Eminent, 2021. 232 stran. ISBN 978-80-7281-564-7
KUCHAŘ, Jiří a JELÍNEK, Marian. Umění psychické odolnosti. Praha: nakladatelství Eminent, 2023 (datum vydání: 31. května 2023); 288 stran.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky