IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie RO

07. apríla 2015

Vážení záujemcovia o školenie RO,
chcel by som požiadať všetkých tých, ktorí majú záujem o školenie RO, aby mi v termíne do 31.5.2015 zaslali na môj mail: snroi@sads.sk svoju potvrdenú prihlášku a zároveň fotografiu vo formáte jpg. Termín a miesto školenia bude stanovené na základe počtu záujemcov.
Základné predpoklady:
- členstvo v SADS
- úspešné ukončenie dvoch pretekov Level 1 ako strelec
- uhradenie poplatku 30,- Eur za školenie (najneskôr pred konaním školenia)
U záujemcov sa predpokladá znalosť aktuálnych pravidiel. Vzhľadom na nízky počet pretekov L2 bude akceptovaná úspešná účasť na minimálne dvoch pretekoch IPSC. Rozsah školenia sú 3 dni. Budem usilovať o to, aby sa školenie konalo v spojení s termínom preteku SADS-IPSC, kde by si absolventi hneď vyskúšali svoje znalosti. Prípadné otázky mi môžete adresovať mailom. Prihláška na školenie RO je v prílohe na stiahnutie.

[0.13 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky