IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium

23. februára 2016

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 10.03.2016 o 14 hod. vo štvrtok v Žiline.
Program a miesto zasadnutia bude oznámené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky