IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Program zasadnutia Prezídia 27.júla 2019 v Čachticiach a upresnenie miesta konania

26. júla 2019

Program:
1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť prezídia
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Stav členskej základne a uhradenia členských poplatkov
6. Povinnosti SADS pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov- GDPR
7. Uloženie registratúrnych záznamov (účtovné doklady...) SADS
8. Návrh na prípadné doplnenie ešte jedného kvalifikačného preteku na WS Handgun 2020 - Dušan Kubica
9. Prerokovanie návrhu prestupového poriadku SADS
10. Elektronizácia SADS
11. Informácie k WS Rifle 2019 vo Švédsku
12. Prerokovanie návrhu nového disciplinárneho poriadku SADS
13. Organizovanie súťaží L1 až L3 na Slovensku
14. Rôzne
15. Záver

Miesto konania: Reštaurácia Pod Hradom, Malinovského 885, Čachtice (Penzión Sučanská)
Čas: 17.30 hod

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky