IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Informácie SNROI

14. marca 2022

Vážení predsedovia klubov,

ošatenie rozhodcov je pripravené na expedíciu. Žiadam Vás o zaslanie adresy doručenia a prevzatia balíkov. K adrese mi uveďte kontaktné telefónne číslo na prevzatie balíka. Dresy RO budem zasielať výhradne na celý klub SADS. Konkrétne položky rozdelíte vo svojom klube pre jednotlivých členov SNROI podľa objednaných veľkostí.

Ošatenie nebude možné posielať a roznášať jednotlivo. Dresy budú zasielané podľa členskej základne SNROI z roku 2021.

Upozornenie: Po prevzatí balíka a kontrole počtov mi potvrďte prevzatie ( štatutár klubu alebo predseda) a o skenovaný dodací list mi zašlite obratom na e-mail prezident@sads.sk. 


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky