IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Národný rankingový systém

23. apríla 2022

Vážení členovia SADS,

člen SADS a súčasne účastník Majstrovstiev Slovenska, musí mať zaregistrovaný jedinečný IPSC Alias a používať ho pri registrácii na Majstrovstvách Slovenska v dynamickej streľbe - Slovak National Championship (od 01.01.2021). IPSC Alias https://scoringservices.org/Mobile/AliasRegistration.html je jedinečným identifikátorom, na základe ktorého sa budú párovať dáta v Národnom rankingovom systéme SADS s menami členov SADS. (od 01.01.2021)

Bližšie informácie k NRS nájdete na stránke SADS v dokumentoch: https://www.sads.sk/download_form

Od používania tabletov na pretekoch postupne prechádzame na vyhodnocovanie našej reprezentácie. Ďalšiu snahou je postupne zefektívniť procesy fungovania v SADS. Byrokracie a administrácie s povinnosťami neustále pribúda a pre udržateľnosť systému fungovania SADS, prejdeme v najbližšom období zásadnými zmenami.

Na zverejnenom linku si zaregistrujte svoje jedinečné ,, IPSC Alias” pod ktorým budete súťažiť na všetkých pretekoch organizovaných pod hlavičkou IPSC na celom svete.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky