IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Organizačná štruktúra SADS


Organizačnú štruktúru tvoria:

kluby SADS
orgány SADS

Orgánmi SADS sú:

valné zhromaždenie
porada predsedov klubov
prezídium
revízna komisia

Prezídium SADS tvorí:

prezident
1.Viceprezident
prezident SNROI
Viceprezident pre sekciu Action Air
rada klubov


Prezident

prezident SADS

Haviarová Ing. Janette

prezident@sads.sk

1.Viceprezident

Zachar Ing. Bystrik

zachar.b@centrum.sk

Prezident SNROI

Kopunec Peter

kopunec.peter@gmail.com

Viceprezident pre sekciu Action Air

SZABO Miroslav

szabomiro@azet.sk

Rada klubov

skladá sa z predsedov alebo zástupcov ôsmich najaktívnejších klubov SADS.
funkčné obdobie rady je jeden rok od 1.III. do 28.II. nasledujúceho roka

Revízna komisia

Predseda
Ivan HOS
ivanivan.hos@gmail.com
Členovia
Ing. Hrnčiarik Juraj
hrnciarik@sads.sk
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky