IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Informácie Slovenskej národnej asociácie rozhodcov

RO NEWS

Tričká RO

Vážení RO. v prílohe je vzor trička pre RO.

tričká pre RO

Žiadam všetkých RO. ktorí rozhodovali v roku 2010.aby mi v termíne do 10.4.2011 poslali svoju veľkos polokošele. Každý aktívny člen dostane jeden ks polokošele od SADS- ïalšie kusy na vlastné náklady-. Otázky a objednávky cez e-mail peter@skptn.sk.

Štatistické listy 2010

Vážení RM a usporiadatelia pretekov. Touto cestou Vás chcem požiada o zaslanie štatistických listov z pretekov poriadaných v roku 2010 z dôvodu pridelenia bodov jednotlivým RO. Uvedené listy zašlite na adresu peter@skptn.sk do dňa 20.12.2010. Ïakujem.

SNROI Kvalifikačné predpoklady

Vážení strelci. v sekcii "Na stiahnutie" sú Kvalifikačné predpoklady RO. RO prajem úspešné zbieranie bodov.

SNROI

Na prezídiu zo dňa 25.2.2010 sa p. Juraj Kiš vzdal funkcie SNROI. za náročnú a zodpovednú prácu mu bolo poïakované. Po zrelom uvážení som oslovil p. Petra Kopunca s ponukou na uvolnenú funkciu. P.Kopunec uvedenú funkciu prijal a na najbližšom zasadnutí prezídia bude jeho menovanie oficiálne potvrdené. Touto cestou ïakujem p. Kopuncovi za ochotu pracova v prezídiu SAPS.

Výkazy RO.SO za 2009

Vážený priatelia RO.SO. členovia SNROI! Dovolím si vás upozorni na povinnos zaslania Výkazu činnosti RO za 2009 do termínu 25.1.2010. kvôli spracovaniu podkladov pre bodové hodnotenie RO a vašich klubov.Formulár nájdete v sekcii "Na stiahnutie".Ak niektorý z vás nemajú záujem v tomto roku pôsobi ako činný RO. prosím oznámte formou e-mailu na juro@meb.sk.Na túto adresu prosím zasielajte aj samotné výkazy.Ïakujem. S pozdravom D.V.C. Juraj Kišš

Zoznam rozhodcov

Priezvisko Klasifikácia Klub
 AGÓCS Tomáš ARO ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 BABENSKÝ Pavol RO ŠKP LUGER Žilina
 BABJAK Marek RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 BANDÚR Ján RO ŠKP LUGER Žilina
 BARNA Peter ARO Strelecký klub Hodkovce
 BARNOVÁ, Mgr. Silvia ARO Strelecký klub Hodkovce
 BÉREŠ Marek CRO, IROA ŠKP Banská Bystrica
 BERTOLI Ján RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 BLAHA František CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 BONK Adrián RO, SO Klub reprezentantov klubov Humenné
 BONK Branislav RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 BREZOVSKÝ Stanislav RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 BULKO Peter CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 CAGALINEC Igor RO ŠKP LUGER Žilina
 ČEMSÁK Martin RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 CHUDOBA Michal CRO ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 CZUCZOR Zsolt RO KSSK - Komárno
 DARU Peter ARO ŠKP LUGER Žilina
 DÓKA Peter ARO SKAR-NT Nový Tekov
 DRENKOVÁ Csilla RO ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 DUDÁŠOVÁ Jana RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 DUPAJ Ján RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 FIGEI, Mgr. Tibor CRO, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 FOLTAN Stanislav RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 GÁBOR Marián RO ŠKP Banská Bystrica
 GOLEIN Martin ARO TAAŠ Mlynica 76
 GRÁC Róbert RO SKAR-NT Nový Tekov
 GREČNÁR Ondrej CRO ŠKP LUGER Žilina
 GRUBIAK, Ing. Stanislav RM, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 HAJTMAN Ákos RO, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 HAMADEJOVÁ Simona RO, SO Klub reprezentantov klubov Humenné
 HAVIAROVÁ, Ing. Janette CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 HLAVIČKA Peter ARO ŠSK X-Shot Kolárovo
 HOĽAN Roman ARO Strelecký klub Hodkovce
 HOSTOVIČÁK Michal ARO Klub reprezentantov klubov Humenné
 JACKO Róbert RO SKAR-NT Nový Tekov
 JAKUBKO Alex ARO ŠKP LUGER Žilina
 KACZOVÁ Miriam RO ŠKP LUGER Žilina
 KALIARIK, MUDr. PhD. Ladislav ARO Strelecký klub Hodkovce
 KALINA Marian RO ŠSK Artemis Zvolen
 KALINA Michal RO ŠSK Artemis Zvolen
 KATIN Matus ARO Strelecký klub Hodkovce
 KIŠŠ Juraj RM RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KOCIAN Norbert CRO ŠK PATRIOT Trnava
 KOÓŠ, JUDr. Zoltán CRO, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 KOPUNCOVÁ Natália RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KOPUNEC Peter RM ŠKP Trenčín
 KORBA Rastislav RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 KUBICA Dušan CRO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 LIZÚCH Martin ARO ŠKP LUGER Žilina
 MADEJ Matúš RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 MAJLING Andrej CRO, SO ŠSK Artemis Zvolen
 MESAROS Michal ARO Strelecký klub Hodkovce
 MIKA Marek RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 MINDEK Martin ARO ŠSK - Pribylina Pribylina
 MIŠÍK Peter CRO ŠK PATRIOT Trnava
 MULLER Peter RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 MURÍN Peter RO ŠKP LUGER Žilina
 NAGY Marián RO KSSK - Komárno
 NOVOTNÁ Marta RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 PAVLÍK Peter CRO, SO ŠKP Trenčín
 PAVLÍK, JUDr. Ján RO VSC - Valkíria strelecký club Bratislava
 PČOLA Patrik ARO Klub reprezentantov klubov Humenné
 POHLOD Ján CRO Klub reprezentantov klubov Humenné
 PUPALA Ondrej RM ŠSK Artemis Zvolen
 RADOLEC Michal CRO ŠKP LUGER Žilina
 RADOLEC Milan CRO ŠKP LUGER Žilina
 RÝDZI Martin RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 ŠAFRÁNEK Matej ARO ŠKP LUGER Žilina
 ŠAFRÁNEK Andrej ARO ŠKP LUGER Žilina
 SÁGA Radoslav ARO ŠKP LUGER Žilina
 SANTUS st. Albert CRO KSSK - Komárno
 SÁRKÁNY Peter CRO, SO KSSK - Komárno
 ŠEBÍK Ivan RO RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
 ŠEFRANKO Karol CRO ŠSK Artemis Zvolen
 SIRAŇ Rastislav RO ŠSK Artemis Zvolen
 ŠIŠKA Miloš RO ŠK PATRIOT Trnava
 ŠKORVAGA Norbert CRO ŠKP Trenčín
 SOROČINA Marek RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 STANKO Ľubomír RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 STANKOVÁ Anna RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 SZABÓ Alexander RM, IROA ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 SZABO Miroslav RO ŠKP LUGER Žilina
 TELEK Jozef RO ŠSK Artemis Zvolen
 TOTH Andrej RO Strelecký klub Hodkovce
 TOTHOVA Silvia RO Strelecký klub Hodkovce
 VALENT Peter RO ŠKP Banská Bystrica
 VÁROŠ Peter RO ŠKP LUGER Žilina
 VAVREK Adrián RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 VESELSKÝ Dušan CRO KSSK - Komárno
 ZACHAR, Ing. Bystrík RO Strelecký klub Hodkovce
 ŽARNAYOVÁ Zuzana RO Klub reprezentantov klubov Humenné
 ŽUCHA Milan RO ŠKP LUGER Žilina


Databázu rozhodcov spravuje SNROI. V prípade otázok ho kontaktujte na kopunec.peter@gmail.com
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky