IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Handbook SNROI 2019

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 17. apríla. 2019

Vážený priatelia, na stránky SADS bol pridaný organizačný predpis SNROI, "Handbook SNROI 2019" schválený Valným zhromaždením konaným 28.marca 2019 v Novom Meste nad Váhom. Všetkým členom SADS ale najmä našim váženým

IPSC Slovensko [4 kB]

Valné zhromaždenie SADS a Program VZ

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 09. apríla. 2019

Vážení členovia SADS, na poslednom konanom Valnom zhromaždení sa schválil termín zvolania Valného Zhromaždenia a bola som poverená ho zvolať na deň 11. mája 2019. Hlavným bodom programu bude voľba do orgánov

Výzva - Majstrovstvá sveta v puške 2019

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 03. apríla. 2019

Vážení členovia SADS, obdržali sme 3 sloty naviac pre Majstrovstvá sveta 2019 v puške vo Švédsku. Ak máte záujem sa zúčastniť, zašlite mi email na prezident @sads.sk do 11.apríla 2019.

Program Valného zhromaždenia SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 26. marca. 2019

1. Zahájenie Valného zhromaždenia 2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia 3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia 4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia 5. Správa prezidenta SADS (Výročná správa) o stave asociácie 6.

Program zasadnutia Prezídia SADS 28.3.2019

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 26. marca. 2019

Program: 1. Zahájenie prezídia 2. Prezentácia prítomných členov prezídia 3. Uznášaniaschopnosť prezídia 4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa 5. Prezentácia klubov uchádzajúcich sa o členstvo v SADS 6. Stav členskej základne k 31.12.2019 – podklad na

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 26. marca. 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bodoch programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS. Program: Schválenie Programu

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky