IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 21. mája. 2016

Vážení členovia prezídia, upresňujem miesto a čas konania prezídia. Prezídium sa uskutoční dňa 22.05.2016 o 19.00 v priestoroch Hotela Perla na Zelenej vode po skončení preteku Alsa Pro Czechoslovakia Open 2016.

Výzva

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 19. mája. 2016

Vážení predsedovia klubov, v prílohe nájdete výzvu a možnosť, uchádzať sa o finančné prostriedky z účelovo viazanej dotácie, prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Ing. Bystrík Zachar 1.Viceprezident SADS

IPSC Slovensko [4 kB]

Prezídium

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 17. mája. 2016

Vážení členovia Prezídia, zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 22.05.2016 po skončení preteku Alsa Pro Czechoslovakia Open 2016.  Program nájdete v prílohe a presné miesto zasadnutia bude oznámené. Ing. Janette Haviarová Prezident SADS

IPSC Slovensko [4 kB]

Nákup pravidiel.

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 17. mája. 2016

Vážení predsedovia klubov, v prílohe posielam zhrnutie objednávok za jednotlivé kluby na nákup pravidiel. Cena jedného výtlačku je 4 €. Žiadam predsedov klubov, aby úhradu za pravidlá (podľa počtu objednaných kusov)

IPSC Slovensko [4 kB]

Prevzatie RO dresov, pravidiel IPSC, kalibrov SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 17. mája. 2016

Vážení rozhodcovia,  na preteku Alsa Pro Czechoslovakia Open sa budú odovzdávať nové dresy, preložené pravidlá IPSC, kalibre SADS. Prosím kontaktujte ma počas preteku. Ing. Janette Haviarová Prezident SADS

Pravidlá puška-pištoľ-brokovnica.

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 19. apríla. 2016

Vážení predsedovia klubov, členovia SADS, pripravujeme pre Vás tlač pravidiel v kombinácií puška-pištoľ-brokovnica. Každý aktívny rozhodca v roku 2015 obdrží publikáciu od SADS zadarmo, ako podporu pri svojej práci pre SNROI.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky