IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Príhovor Prezidenta SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 16. júna. 2019

Vážení členovia SADS, dňa 11.5.2019 sa v Komárne uskutočnilo VZ SADS. Rozhodnutím VZ som bol jednohlasne zvolený za Prezidenta SADS na ďalšie obdobie. Za prejavenú dôveru Vám ďakujem. Taktiež ďakujem svojej predchodkyni

Reprezentácia na EHC 2019 Srbsko

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 14. júna. 2019

Vážení členovia SADS, rád by som Vám predstavil reprezentantov na Majstrovstvá európy v pištoli 2019 do Srbska. Na EHC do Srbska sa prebojovali: 1. Marián Fedor 2. Andrej Hrnčiarik 3. Marián Vyšný 4. Ján Pálka 5. Ján

Školenie FApRO- Zemplínska Šírava 29.06.2019

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 14. júna. 2019

Vážený priatelia a RO, miestom konania ďaľšieho školenia FApRO bude penzión Juliana na Zemplínskej Šírave ( https://www.julianasirava.sk/index.php?fbclid=IwAR32OUPWvExsuz-RRLKxIqymwI6frahIbKfhcwxWTuGIe2QKjUluEXobeZs) dňa 29.06.2019 od 08.00. poprosím vás o dochvíľnosť a včasný príjazd, aby sme sa nezdržovali

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS.

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - Prezident 12. júna. 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) až v bode 5) programu tohto

Informačná brožúra "Čo je IPSC"

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. 23. mája. 2019

Vážení členovia SADS, ak si niekedy kladiete otázku, čo je IPSC, kedy vzniklo, koľko krajín zastrešuje, kto sú rozhodcovia IROA či NROI, aká je ich pozícia v IPSC, kam vôbec smeruje

Informácia o zmene na poste Prezidenta SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. 17. mája. 2019

Vážení členovia SADS, rada by som Vás informovala, že ku dňu 11.mája 2019 bol jednohlasne zvolený za nového prezidenta SADS Ing. Bystrík Zachar. Chcela by som mu popriať na tejto zodpovednej pozícii

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky