IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Odborný tím pre prípravu elektronizácie fungovania SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 16. februára. 2019

Vážení členovia SADS, na základe schváleného uznesenia Prezídia SADS a v súlade s článkom 6.III bod 1) stanov SADS som bol poverený zvolaním odborného tímu (pracovnej skupiny), ktorej úlohou bude priprava

WS Rifle 2019 - Švédsko

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 18. januára. 2019

Vážení členovia SADS, V súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta 2019 v puške, konanými vo Švédsku, mi zasielajte prosím Váš záujem o účasť na tomto významnom streleckom podujatí na e-mail: prezident@sads.sk

Majstrovstvá Slovenska 2019 - výzva

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 18. januára. 2019

Vážení predsedovia klubov SADS, vyhlasujem výzvu na organizovanie Majstrovstiev Slovenska v roku 2019 v PCC, brokovnici a Action Air. Vaše jednotlivé ponuky zasielajte do 30.januára 2019 na email: prezident@sads.sk. Ing. Janette Haviarová Prezident

Reprezentácia

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 18. januára. 2019

Vážení členovia SADS a reprezentanti, v priloženom linku nájdete: 1. Výslednú tabuľku kvalifikácie na EHC 2019: http://www.sads.sk/blog/blog-clanok/76 2. Návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu - Kvalifikačné preteky a model kvalifikácie na WS Shotgun 2020 a WS

Výzva na obsadenie volených funkcii orgánov SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 03. januára. 2019

Vážení členovia SADS, na poslednom VZ, ktoré sa konalo 24.3.2018 neboli obsadené všetky miesta do orgánov SADS. Čakajú nás tento rok závažné legislatívne zmeny a je dôležité obsadiť uvedené funkcie. Žiadam

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 31. decembra. 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,   V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky