IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadnutie Prezídia SADS 21.7.2018 - program

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 16. júla. 2018

Vážení členovia Prezídia, v prílohe nájdete program Prezídia SADS. Ing. Janette Haviarová Prezident SADS

IPSC Slovensko [4 kB]

Zasadnutie Prezídia SADS 21.7.2018

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 08. júla. 2018

Vážení členovia Prezídia, zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 21.07.2018 v sobotu o 18.00 hod (počas konania Gemershooting preteku). Konkrétny program bude oznámený. Adresa konania prezídia bude v priestoroch RDA s.r.o.

Školenie SORS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 03. júla. 2018

Vážení predsedovia klubov a organizátori pretekov, v dňoch 21 - 22.7.2018 (počas súťaže  Gemershooting v Čachticiach) sa bude konať školenie na užívateľské zvládnutie SORS-u. SADS bude využivať SORS v zmysle pripavovanej novely

Seminár RO júl 2018 Nové Mesto nad Váhom- aktuálny zoznam účastníkov

IPSC Slovensko
Juraj Kišš - SNROI 01. júla. 2018

Vážený členovia SADS, toto je aktuálny zoznam osôb ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady k účasti na Seminári RO Level I 20.07.2018. Pokiaľ máte pocit že v ňom chýbate, neváhajte a píšte prihlášku

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

IPSC Slovensko
Janette Haviarová Ing. - Prezident 17. júna. 2018

Vážení členovia Prezídia SADS, V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bodoch 1 - 5) Programu

Výberové konanie na obsadenie pozície štatista SADS

IPSC Slovensko
Bystrik Zachar Ing. - 1. viceprezident 14. júna. 2018

Vážení členovia SADS, Slovenská Asociácia Dynamickej streľby vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície štatista SADS. Vaše žiadosti na uvedenú pozíciu zasielajte na e-mail prezident@sads.sk v termíne najnesôr do 30.6.2018. V prípade otázok ma

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky