IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Download

DOWNLOAD - zápisnice

Prezídium SADS 21.5.2017
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Prezídia 7.5.2017
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Prezídia 11.3.2017 spolu s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Valného Zhromaždenia 11.3.2017 s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Prezídia 14.1.2017 spolu s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 27.11.2016 spolu s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Prezídia 10.9.2016 s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Prezídia 6.8.2016 s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Prezídia 22.5.2016
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z PPK SADS 10.3.2016 s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Prezídia SADS 10.3.2016 s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Prezídia 14.02.2016 spolu s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Prezídia 13.12.2015 spolu s prílohami
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z VZ 21.11.2015
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 11.10.2015
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 10.6.2015
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z VZ 14.3.2015
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z PPK 14.3.2015
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 14.3.2015
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 13.12.2014
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 14.6.2014
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z PPK 8.3.2014
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 8.3.2014
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 12.12.2013
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 17.8.2013
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 9.7.2013
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 25.6.2013
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Porady predsedov klubov
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z VZ 14.05.2013
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 13.04.2013
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 24.03.2013
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z VZ 24.3.2013
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 14.2.2013
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 22.11.2012
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 10.3.2012
- prístupné len pre členov SADS
Správa Prezidenta SADS 2012
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z VZ 10.3.2012
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezidia 8.12.2011
- prístupné len pre členov SADS
Zapisnica z prezidia 11.8.2011
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezidia 26.3.2011
- prístupné len pre členov SADS
Sprava prezidenta 2009-2010
- prístupné len pre členov SADS
zapisnica z VZ 26.3.2011
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 3.3.2011
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 9.12.2010
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z VZ 9.10.2010
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 30.9.2010
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 22.7.2010
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 25.2.2010
- prístupné len pre členov SADS
Zapisnica z Porady predsedov klubov
- prístupné len pre členov SADS
Prezídium 6. 10. 2009
- prístupné len pre členov SADS
Prezídium 21. 5. 2009
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Valného zhromaždenia 7.3.2009
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica zo zasadnia Prezídia 25.02.09 Nitra
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z rokovania prezídia SAPS zo dňa 17.5.2008 vo Zvolene
- prístupné len pre členov SADS
Zasadanie prezídia SAPS 11.3. Nitra
- prístupné len pre členov SADS
Zápis Rady Klubov z 28.2.08 vo Zvolene
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z porady predsedov klubov
- prístupné len pre členov SADS
Stanovy SAPS
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica VZ z 20.1.2007
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia 02-12-2006
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia z 20.10.2006
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia SAPS
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z prezídia
- prístupné len pre členov SADS
Zápisnica z Rady predsedov klubov
- prístupné len pre členov SADS
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky